VÃLISKOMISONI DELEGATSIOON SILICON VALLEYâS  

VÄLISKOMISONI DELEGATSIOON SILICON VALLEY’S

Riigikogu väliskomisjoni USA visiidi raames külastasime Silicon Valley’t. Kohtusime sealsete eesti ettevõtjatega, väisasime mainekaid Eestiga seotud IT-firmasid ja pidasime küberkaitse teemalise loeng

No comments | 16-25. April 2012

Play 7 events 9956 views

 
Zooming out would make some of the events flow below the lower edge of the timeline and was thus cancelled.

Zoom out Zoom in

No comments

  • Loading comments..
Hey, log in or sign up to comment! :)
Close
Thinking..